Non-Teaching Staff

Sr. No. Name Email-Id. Mobile No. Image
1 Mr. Baldev Krishan Sharma bksharma@davbathinda.com 94174-04786
2 Mr. Rajinder Kumar rajinderkumar@davbathinda.com 81460-44660
3 Mr. Amandeep amandeep@davbathinda.com 90231-18647
4 Mrs. Manju Rai manjurani@davbathinda.com 98883-12639 Manju Rani
5  Mrs. Sonia sonia@davbathinda.com 97804-95361
6 Mrs. Bandana bandana@davbathinda.com 94640-08966 Bandana
7  Mr. Naveen Goyal naveengoyal@davbathinda.com 90412-28992
8  Mr. Vinod Kumar vinodkumar1200@yahoo.com 96464-88302 Vinod Kumar
9  Mrs. Gurpreet Kaur  gurpreetkaur@davbathinda.com 94650-43551 Gurpreet Kaur
10  Mrs. Jyoti Rani  Jyotisteno02@gmail.com 88722-14555
11 Sh.Harjinder Singh harjinderbfgi@gmail.com 8544964293
12 Anamika Bansal anamikabansal84@gmail.com 8054223780

LIBRARY STAFF

Sr. No. Name Email-Id. Mobile No. Image
1. Mr. Pritpal Singh pritpalsingh@davbathinda.com 94636-06208
2. Mrs. Sakshi Khurana aroraalfaz@gmail.com 9041422170

DEPTT. OF CHEMISTRY

Sr. No. Name Email-Id. Mobile No. Image
1 Mr. Santosh Kumar Not Available 98030-83980
2 Mr. Pankaj Kumar Not Available 98055-57726
3. Mr. Jaswinder Ram jdsharma346@gmail.com 88140-51310

DEPTT. OF PHYSICS

Sr. No. Name Email-Id. Mobile No. Image
1 Mr. Rakesh Kumar Not Available 99882-49444
2 Mr. Deepak Kumar Not Available 98884-76161

DEPTT. OF ZOOLOGY/BOT.

Sr. No. Name Email-ID. Mobile No. Image
1 Mrs. Sangeeta Devi Not Available 98885-23553

DEPTT. OF COMPUTER

Sr. No. Name Email-Id. Mobile No. Image
1  Ms. Yadwinder Kaur Yadwinderkaur3459@gmail.com 97819-75033
2.  Ms. Karamjeet Kaur karamjitvirk33@gmail.com 75894-49520
3. Ms. Jyoti Arora arora8625@gmail.com 9653645700

BUILDING ASSTT.

Sr. No. Name Email-Id. Mobile No. Image

ELECTRICIAN

Sr. No. Name Email-Id. Mobile No. Image
1 Mr. Hansa Ram Not Available 94630-78735

PEONS/HELPER

Sr. No. Name Email-Id. Mobile No. Image
1 Mr. Sukh Ram Not Available 94633-93362
2 Mr. Anoop Lal Not available 90419-84811
3 Mr. Keshab Raj Sharma Not Available 97793-60262
4 Mr. Suresh Kumar Not Available 99158-80593
5 Mr. Deepak Kumar Gupta deep3843@gmail.com 99149-30070

GARDENERS

Sr. No. Name Email-Id. Mobile No. Image
1. Mr. Ram Kishore Not Available
2. Mr. Ram Roop Not Available 97795-87918
3 Mr. Rakesh Kumar Not Available 82649-04381
4. Mr. Raj kumar Not Available
5. Mr. Bharat Ram Not Available
6. Mr. Rakesh Kumar Not Available

SWEEPERS

Sr. No. Name Email-Id. Mobile No. Image
1 Mr. Joginder Kumar Not Available 86993-34927
2 Mr. Sunil Kumar Not Available 99886-51004
3 Mr. Vikas Kumar Not Available 90415-06201

WATCHMEN

Sr. No. Name Email-Id. Mobile No. Image
1 Mr. Lal Chand Not Available 98558-62852
2 Mr. Arun K. Pal Not Available 62393-00510
4 Mr. Jagsir Singh Not Available 97808-42551
4 Mr. Raj Singh Not Available 93175-66897

WATER WOMEN

Sr. No. Name Email-Id. Mobile No. Image
1. Mrs. Gurbaksh Kaur Not Available 90412-87879 3459
2. Mrs. Sita Devi Not Available 99883-76907